All Over Japan

Kinkakuji, Kyoto

Fushimi Inari Shrine, Kyoto

Hiroshima

Hachinohe

Hachinohe

Lake Towada, Aomori

Oirase Stream, Aomori